a l o n g w a l k t o s o m e w h e r e c l o s e ?
a n a b s o r b i n g r e l f e c t i o n
r e f l e c t i n g a b s o r p t i o n s o f t h e s p i l l s